Pytania i wnioski z L sesji Rady Miasta Konina z dnia 25.06.2014

zatokaPytania i wnioski które złożyłem w trakcie 50-tej  sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.06.2014r. Dotyczą niebezpiecznego skrzyżowania ul. Wiechowicza z Chopina, skuteczności ważenia TIR-ów w Koninie, stosunków właścicielskich garaży przy ulicy Gajowej oraz kalkulacji kosztów wprowadzenia  bezpłatnego połączenia komunikacji miejskiej.

 

 

 

 

Skrzyżowanie ul. Wiechowicza-Chopina.


Proszę o spowodowanie przeprowadzenia analizy celowości utrzymywania zatoczki parkingowej (przy ulicy Chopina na wysokości pawilonów handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wiechowicza) pod kątem bezpieczeństwa. Samochody parkujące na tej zatoczce uniemożliwiają bezpieczny wjazd kierowcom włączającym się do ruchu z ulicy Wiechowicza w ulicę Chopina. Zamontowane po drugiej strony ulicy lustro jest nieskuteczne i dochodzi w tym miejscu do częstych kolizji oraz sytuacji powodujących zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

widok1

widok2

 

Ważenie samochodów.


W ostatnim okresie obserwuje się zwiększony ruch TIR-ów na ulicach Konina,  zwłaszacza na kierunkach PN-PD. W związku z powyższym proszę o informację dotyczącą skuteczności i wpływu zamontowania wagi do ważenia samochodów, na zmniejszenie ruchu tranzytowego TIR-ów przez Konin. Odnosi się wrażenie, że w okresach kiedy waga jest czynna, cały ruch ciężkich samochodów przenosi się z ulicy Przemysłowej na Kleczewską.


Sprawa właścicieli garaży na ul. Gajowej.


W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, którzy wykupili od Miasta Konin na własność garaże przy ulicy Gajowej, proszę o przeprowadzenie analizy prawnej oraz jednoznaczne określenie statusu właścicieli prywatnych garaży w stosunku do „Zrzeszenia Właścicieli i Użytkowników Garaży”. Zrzeszenie zawarło z Miastem Konin umowę o sprawowanie zarządu nieruchomością zabudowaną zespołem garaży, która upoważnia Zarządcę do działania w imieniu właściciela. Właścicielem nieruchomości jest Miasto Konin i w jego imieniu działa Zrzeszenie, pobierając opłatę za administrowanie zasobem  będącym własnością miasta. Dotychczasowi dzierżawcy garaży, którzy nabyli je od miasta na własność, pomimo zmiany stosunku właścicielskiego w dalszym ciągu są nękani są wezwaniami do opłaty administracyjnej, która wynikała z umowy na administrowanie zasobem miejskim. Dodam, że jako właściciele nieruchomości prywatnej są zobowiązani do utrzymania porządku w jej obrębie i nie mają zawartej umowy ze Zrzeszeniem na administrowanie swoją nieruchomością.  Temat budzi być może wiele niepotrzebnych kontrowersji i nieporozumień i tylko jednoznaczne określenie Statusu prawnego osób które nabyły nieruchomość garażową od miasta w stosunku do Zrzeszenia może je wyeliminować.

Koszt linii 0 - PKP - Plac Grunwaldzki.


Informuję, że do tej pory nie otrzymałem analizy kosztów wprowadzenia bezpłatnej linii komunikacji miejskiej łączącej dworzec PKP z Placem Grunwaldzkim. Dotyczy odpowiedzi Prezydenta na zapytania i wnioski zgłoszone na XLVII Sesji RMK w dniu 26.03.2014. Nr pisma  BP.0003.7.2014 z dnia 10.04.2014 r.


You have no rights to post comments